TOYOTA
's
Klubside

Klubbens formål: TOYOTA 4WD CLUB, er en landsdækkende club, hvis formål er at varetage medlemmers interesser, som ejere og brugere af -samt for personer som også har interesse for- TOYOTA 4WD. Formålet søges fremmet bl.a.:
1 at give medlemmerne en så sikker og økonomisk kørsel som muligt -bl.a ved at arrangere: terrænkørsel, instruktionsmøder, glatførekørsel og lign.
2 at samle og distribuere oplysninger om rejser og ekspeditioner, der er foretaget i TOYOTA 4WD.
3 at fremme kontakten blandt medlemmerne -bl.a. ved udsendelse af publikationer.
4 at yde praktisk og teknisk bistand og vejledning gennem klubbens egne medlemmer.
5 at optage kontakt og samarbejde med andre klubber af lignende karakter.
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 200 medlemmer fordelt i hele landet