TOYOTA TRIAL CUP 1 AFDELING 2005
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
S 1 Brødrene Svenningsen 75 32 107 6 12
S 2 Frederik Assarsson(s) 53 36 89 4 14
S 3 Svend Falk (s) 33 19 52 1 20
S 4  Søren Bergman (s) 61 16 77 3 15
S 5 Klaus Kristiansen 89 31 120 8 10
S 6 Søren Poulsen 85 31 116 7 11
S 7  Jon Mørk 99 67 166 10 8
S 8 Åge Poulsen 99 47 146 9 9
S 9 Flemming Jørgensen 102 175 277 11 7
S 10 Mogens Kristiansen 62 6 68 2 17
S 11 Peter Frederiksen 155 175 330 12 6
S 12 Knud Erik Kragh 72 28 100 5 13
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
M 1 Mikael Svensson (s) 79 31 110 1 20
M 2 Kurt Sørensen 165 175 340 6 12
M 3 Jan Veggerbro 105 105 210 4 14
M 4 Martin Nielsen 99 105 204 3 15
M 5 Johan Svensson (s) 125 175 300 5 13
M 6 Rolf Eliasson (s) 102 52 154 2 17
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
P 1 Lasse Larsson (s) 105 105 210 2 17
P 2 Palle Busk Jensen 102 99 201 1 20
P 3 Mats Skarped(s) UFK 90 50 140 3 ##
KORT TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
K 1 Thorkild Busk Jensen 93 30 123 1 20
K 2 Charlotte Mouridsen 102 61 163 4 14
K 3 Peter Nielsen 175 175 350 8 10
K 4 Andersen Mortensen 105 55 160 3 15
K 5 Michael Kurlink 99 65 164 5 13
K 6 Eik Holmstrøm 93 52 145 2 17
K 7 Gert Svendsen 102 75 177 6 12
K 8 Rune Kjær 99 142 241 7 11
LANG TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
L 1 Jacob Andersen 102 50 152 2 17
L 2 Morten Blohm 105 63 168 3 15
L 3 Torben Kruse 105 145 250 5 13
L 4 Henrik Cristensen 102 43 145 1 20
L 5 Ronni Therkilsen 102 182 284 4 14