TOYOTA TRIAL CUP 2 AFDELING 2005
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
S 1 Brødrene Svenningsen 14 10 24 2 17
S 2 Frederik Assarsson(s) 12 19 31 3 15
S 4  Søren Bergman (s) 6 10 16 1 20
S 5 Klaus Kristiansen 35 42 77 5 13
S 6 Søren Poulsen 40 43 83 6 12
S 7  Jon Mørk 61 31 92 7 11
S 8 Åge Poulsen 158 175 333 9 9
S 10 Mogens Kristiansen 37 165 202 8 10
S 11 Peter Frederiksen 31 15 46 4 14
S 12 Knud Erik Kragh 175 175 350 10 8
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
M 1 Mikael Svensson (s) 28 27 55 1 20
M 3 Jan Veggerbro 165 175 340 5 13
M 4 Martin Nielsen 27 32 59 2 17
M 5 Johan Svensson (s) 66 49 115 4 14
M 6 Rolf Eliasson (s) 23 56 79 3 15
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
P 1 Lasse Larsson (s) 76 69 145 2 17
P 2 Palle Busk Jensen 64 56 120 1 20
P 3 Mats Skarped(s) UFK 70 37 107 4 ##
P4 Torben Larsen 145 175 320 3 15
KORT TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
K 1 Thorkild Busk Jensen 32 39 71 1 20
K 2 Charlotte Mouridsen 82 57 139 6 12
K 4 Andersen Mortensen 76 37 113 4 14
K 5 Michael Kurlink 69 105 174 8 10
K 6 Eik Holmstrøm 21 64 85 2 17
K 7 Gert Svendsen 54 39 93 3 15
K 8 Rune Kjær 80 58 138 5 13
K 9 Taus Rindom 85 62 147 7 11
LANG TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
L 1 Jacob Andersen 57 39 96 1 20
L 2 Morten Blohm 68 52 120 3 15
L 3 Torben Kruse 95 105 200 4 14
L 4 Henrik Cristensen 105 115 220 5 13
L 5 Ronni Therkilsen 62 43 105 2 17