TOYOTA TRIAL CUP 4 AFDELING 2005
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
S 1 Brødrene Svenningsen 28 23 51 5 13
S 2 Frederik Assarsson(s) 19 5 24 2 17
S 4  Søren Bergman (s) 11 8 19 1 20
S 8 Åge Poulsen 120 175 295 9 9
S 11 Peter Frederiksen 23 11 34 3 15
S 13 Stefan Kristensen 49 23 72 6 12
S 14 Jan Veggerbro 39 10 49 4 14
S 15  Thomas Andersen 118 175 293 8 10
S 17 Peter Nielsen 105 175 280 7 11
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
M 1 Mikael Svensson (s) 42 0 42 3 15
M 4 Martin Nielsen 25 6 31 1 20
M 6 Rolf Eliasson (s) 23 15 38 2 17
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
P 5 Tommy Henningsen 94 175 269 1 20
P 6 Henning Lillie 122 175 297 2 17
KORT TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
K 1 Thorkild Busk Jensen 25 8 33 1 20
K 2 Charlotte Mouridsen 53 23 76 4 14
K 4 Andersen Mortensen 60 17 77 5 13
K 5 Michael Kurlink 102 105 207 12 6
K 7 Gert Svendsen 29 40 69 3 15
K 8 Rune Kjær 69 23 92 8 10
K 11 Bent Dall 30 10 40 2 17
K 14 Peter Jepsen 175 175 350 13 5
K 17 Jacob Lunden 56 23 79 6 12
K 18 Jare Jensen 47 32 79 6 12
K 19 Rene Frederiksen 95 26 121 10 8
K 20 Jan Whinter 88 46 134 11 7
K 21 Maugnus Thomsen 68 30 98 9 9
LANG TUNG
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
L 2 Morten Blohm 56 15 71 1 20
L 5 Ronni Terkelsen 66 175 241 3 15
L 6 Michael Skjaeg 55 36 91 2 17
L 7 Edard Kruse 102 175 277 4 14