TOYOTA TRIAL CUP. FINALE PLACERING 2005
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd final 3 bedst plads
S 1 Brødrene Svenningsen 12 17 14 13
S 2 Frederik Assarsson(s) 14 15 17 17
S 3 Svend Falk (s) 20 ## ## ##
S 4  Søren Bergman (s) 15 20 20 20
S 5 Klaus Kristiansen 10 13 ## ##
S 6 Søren Poulsen 11 12 ## ##
S 7  Jon Mørk 8 11 ## ##
S 8 Åge Poulsen 9 9 12 9
S 9 Flemming Jørgensen 7 ## ## ##
S 10 Mogens Kristiansen 17 10 ## ##
S 11 Peter Frederiksen 6 14 ## 15
S 12 Knud Erik Kragh 13 8 ## ##
S 13 Stefan Kristensen ## ## 11 12
S 14 Jan Veggerbro ## ## 13 14
S 15  Thomas Andersen ## ## 15 10
S 17 Peter Nielsen ## ## ## 11
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd final 3 bedst plads
M 1 Mikael Svensson (s) 20 20 15 15
M 2 Kurt Sørensen 12 ## ## ##
M 3 Jan Veggerbro 14 13 ## ##
M 4 Martin Nielsen 15 17 17 20
M 5 Johan Svensson (s) 13 14 ## ##
M 6 Rolf Eliasson (s) 17 15 20 17
M 7 Henning Lillie ## ## 13 ##
M 8 Ejner Jensen ## ## 14 ##
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd final 3 bedst plads
P 1 Lasse Larsson (s) 17 17 ## ##
P 2 Palle Busk Jensen 20 20 ## ##
P 3 Mats Skarped(s) UFK ## ## ## ##
P 4 Torben Larsen ## 15 ## ##
P 5 Tommy Henningsen ## ## 20 20
P 6 Henning Lillie ## ## ## 17
KORT TUNG
Start nr.  Førens navn 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd final 3 bedst plads
K 1 Thorkild Busk Jensen 20 20 15 20
K 2 Charlotte Mouridsen 14 12 17 14
K 3 Peter Nielsen 10 ## ## ##
K 4 Andersen Mortensen 15 14 20 13
K 5 Michael Kurlink 13 10 10 6
K 6 Eik Holmstrøm 17 17 ## ##
K 7 Gert Svendsen 12 15 9 15
K 8 Rune Kjær 11 13 8 10
K 9 Taus Rindom ## 11 ## ##
K 10 Necolai Bech ## ## 7 ##
K 11 Bent Dall ## ## 13 17
K 12 Jan Bertelsen ## ## 5 ##
K 14 Peter Jepsen ## ## 6 5
K 15 Søren Ørnbøll ## ## 11 ##
K 16 Rudi Jensen ## ## 13 ##
K 17 Jacob Lunden ## ## 14 12
K 18 Jare Jensen ## ## ## 12
K 19 Rene Frederiksen ## ## ## 8
K 20 Jan Whinter ## ## ## 7
K 21 Maugnus Thomsen ## ## ## 9
LANG TUNG
Start nr.  Førens navn 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd final 3 bedst plads
L 1 Jacob Andersen 17 20 ## ##
L 2 Morten Blohm 15 15 17 20
L 3 Torben Kruse 13 14 ## ##
L 4 Henrik Cristensen 20 13 ## ##
L 5 Ronni Therkilsen 14 17 15 17
L 6 Michael Skjaeg ## ## 20 15
L 7 Edard Kruse ## ## ## 14