TOYOTA TRIAL CUP 2004. 5.AFD.  FINALE PÅ FYN
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Klaus Karm 76 41 117 11 7
S 2 Kristian Lavesson (s) 36 20 56 4 14
S 3 Knud Erik Kragh 38 60 98 8 10
S 4 Karsten Svenningsen 51 27 78 6 12
S 5 Kresten Knudsen ### ### ### ### ###
S 6 Jon Mørk ### ### ### ### ###
S 7 Thomas frit Andersen ### ### ### ### ###
S 8 Torben Olsen 12 4 16 1 20
S 9 Søren Poulsen ### ### ### ### ###
S 10 Ulf Drakenheim     (s) 46 4 50 3 15
S 11 Mogens Kristiansen ### ### ### ### ###
S 12  Karsten Krog ### ### ### ### ###
S 13 Mikkel Kristiansen ### ### ### ### ###
S 14 Klaus Kristiansen 132 175 307 12 6
S 15  Åge Poulsen 57 31 88 7 11
S 16 Jørgen Dyrberg ### ### ### ### ###
S 17 Lars Seidenfaden ### ### ### ### ###
S18 Torsten Oschischnig 53 53 106 9 9
S19 Jonny Bisgaard 73 42 115 10 8
S20 Rene Petersen 21 20 41 2 17
S21 Palle Busk Jensen 54 15 69 5 13
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Frits Søgaard ### ### ### ### ###
M 2 Mikael Svensson  (s) 29 175 204 4 14
M 3 Rolf Eliasson        (s) 27 0 27 2 17
M 4 Egon Vig ### ### ### ### ###
M 5 Daniel Søgaard ### ### ### ### ###
M 6 Martin Nielsen 12 0 12 1 20
M 7 Brian Brohus ### ### ### ### ###
M 8 Lars Bundgaard ### ### ### ### ###
M 9 Johan Svensson  (s) 75 39 114 3 15
M 10 Kurt Sørensen 165 175 340 5 13
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Mikael Larsson     (s) 18 6 24 2 17
P 2 Mats Skaped        (s) 8 0 8 1 20
P 3 Per Lorensen ### ### ### ### ###
P 4 Tommy Henningsen 88 79 167 4 14
P 5 Jan Sørensen ### ### ### ### ###
P 6 Johnni Bisgaard ### ### ### ### ###
P 7 Lasse Larsson    (s) 56 42 98 3 15
KORT - TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
K 1 Hans Åge Brøndum ### ### ### ### ###
K 2 Jari Jensen ### ### ### ### ###
K 3 Michael Sørensen ### ### ### ### ###
K 4 David Sjøberg ### ### ### ### ###
K 5 Per Gravesen ### ### ### ### ###
K 6 Eik Holmstrøm 48 8 56 1 20
K 7 Anders Miller ### ### ### ### ###
K 8 Jeff Vind ### ### ### ### ###
K 9 Jan Winther ### ### ### ### ###
K 10 Jørgen Dyrberg ### ### ### ### ###
K 11 Thomas Andersen ### ### ### ### ###
K 12 Michael Kurlink ### ### ### ### ###
K 13 Thomas Larsen ### ### ### ### ###
K 14 Torkild Busk Jensen 59 6 65 2 17
K 15 Peter Nielsen 89 75 164 3 15
LANG - TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
L 1 Henrik Kristensen ### ### ### ### ###
L 2 Charlotte Mouridsen 73 57 130 1 20
L 3 Johnni Bisgaard ### ### ### ### ###
L 4 Gert Svendsen ### ### ### ### ###
L 5 Morten Blom ### ### ### ### ###
L 6 Lars Rasmussen ### ### ### ### ###
L 7 Arno Zijtsel ### ### ### ### ###
L 8 Adelbert Oschischnig ### ### ### ### ###
L 9 Søren Hansen 83 60 143 2 17