TOYOTA TRIAL CUP 2004. 2 AFD. SJÆLLAND
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Klaus Karm 39 10 49 4 14
S 2 Kristian Lavesson (s) 16 8 24 1 20
S 3 Knud Erik Kragh 36 28 64 6 12
S 4 Karsten Svenningsen 31 12 43 2 17
S 5 Kresten Knudsen ### ### ### ### ###
S 6 Jon Mørk ### ### ### ### ###
S 7 Thomas frit Andersen ### ### ### ### ###
S 8 Torben Olsen ### ### ### ### ###
S 9 Søren Poulsen ### ### ### ### ###
S 10 Ulf Drakenheim     (s) 31 15 46 3 15
S 11 Mogens Kristiansen ### ### ### ### ###
S 12  Karsten Krog ### ### ### ### ###
S 13 Mikkel Kristiansen ### ### ### ### ###
S 14 Klaus Kristiansen 39 14 53 5 13
S 15  Åge Poulsen ### ### ### ### ###
S 16 Jørgen Dyrberg ### ### ### ### ###
S 17 Lars Seidenfaden ### ### ### ### ###
S18 Torsten Oschischnig 56 21 77 7 11
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Frits Søgaard ### ### ### ### ###
M 2 Mikael Svensson  (s) ### ### ### ### ###
M 3 Rolf Eliasson        (s) 42 26 68 1 20
M 4 Egon Vig ### ### ### ### ###
M 5 Daniel Søgaard ### ### ### ### ###
M 6 Martin Nielsen 49 51 100 2 17
M 7 Brian Brohus ### ### ### ### ###
M 8 Lars Bundgaard ### ### ### ### ###
M 9 Johan Svensson  (s) 72 55 127 3 15
M 10 Kurt Sørensen 102 105 207 4 14
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Mikael Larsson     (s) 30 14 44 1 20
P 2 Mats Skaped        (s) 27 21 48 2 17
P 3 Per Lorensen ### ### ### ### ###
P 4 Tommy Henningsen ### ### ### ### ###
P 5 Jan Sørensen ### ### ### ### ###
P 6 Johnni Bisgaard ### ### ### ### ###
P 7 Lasse Larsson    (s) 97 102 199 3 15
KORT - TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
K 1 Hans Åge Brøndum ### ### ### ### ###
K 2 Jari Jensen ### ### ### ### ###
K 3 Michael Sørensen ### ### ### ### ###
K 4 David Sjøberg ### ### ### ### ###
K 5 Per Gravesen ### ### ### ### ###
K 6 Eik Holmstrøm 35 24 59 1 20
K 7 Anders Miller ### ### ### ### ###
K 8 Jeff Vind ### ### ### ### ###
K 9 Jan Winther 59 60 119 2 17
K 10 Jørgen Dyrberg ### ### ### ### ###
K 11 Thomas Andersen 108 115 223 5 13
K 12 Michael Kurlink 90 66 156 4 14
K 13 Thomas Larsen 80 54 134 3 15
LANG - TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
L 1 Henrik Kristensen 85 72 157 2 17
L 2 Charlotte Mouridsen 89 70 159 3 15
L 3 Johnni Bisgaard ### ### ### ### ###
L 4 Gert Svendsen ### ### ### ### ###
L 5 Morten Blom ### ### ### ### ###
L 6 Lars Rasmussen ### ### ### ### ###
L 7 Arno Zijtsel ### ### ### ### ###
L 8 Adelbert Oschischnig 115 175 290 4 14
L 9 Søren Hansen 66 41 107 1 20