TOYOTA TRIAL CUP 2003. FEMTE AFDELING.    FINALE
ORIGINAL KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
O 1  Thomas Andersen *** *** *** *** ***
O 2 Karsten Svenningsen *** *** *** *** ***
O 3 Karsten Krogh 59 43 102 1 20
O 4 Per Graversen *** *** *** *** ***
O 5 Lars Petersen *** *** *** *** ***
O 6 Michael Nielsen *** *** *** *** ***
O 7 Peter Frederiksen *** *** *** *** ***
O 8 Christian Nielsen *** *** *** *** ***
O 9 Martin Nielsen *** *** *** *** ***
O 10 Martin Hansen *** *** *** *** ***
O 11 Karsten Nagel 85 175 260 2 17
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Claus Karm 49 26 75 5 13
S 2 Albert Oschischnig *** *** *** *** ***
S 3 Jon Mørk 47 22 69 3 15
S 4 Hans Åge Brøndum 26 25 51 2 17
S 5 Thomas frit Andersen *** *** *** *** ***
S 6 Ulf Drakenheim   (s) 10 8 18 1 20
S 7 Jonny Bisgaard *** *** *** *** ***
S 8 Bent Dall *** *** *** *** ***
S 9 Thorkild Busk Jensen  *** *** *** *** ***
S 10 Jacob Malskær *** *** *** *** ***
S 11 ****** *** *** *** *** ***
S 12 Brian Sørensen *** *** *** *** ***
S 13 Lars Fjord *** *** *** *** ***
S 14 Martin Andersen *** *** *** *** ***
S 15 Andreas Ebbesen *** *** *** *** ***
S 16 Torsten Oschischnig *** *** *** *** ***
S 17 Søren Larsen *** *** *** *** ***
S 18 Flemming Jørgensen 102 41 143 6 12
S 19 Michael Lundgren 44 175 219 7 11
S 20 Eik Holmstrøm 37 36 73 4 14
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Martin Nielsen *** *** *** *** ***
M 2 Brian Brohus *** *** *** *** ***
M 3 Mikael Svensson  (s) 34 16 50 1 20
M 4 Kaj Søgaard *** *** *** *** ***
M 5 Thomas Larsen 98 67 165 2 17
M 6 Per Loransen *** *** *** *** ***
M 7 ******* *** *** *** *** ***
M 8 Lars Bundgaard *** *** *** *** ***
M 9 Egon Vig  *** *** *** *** ***
M 10               Ulf Drakenheim   (s) *** *** *** *** ***
M 11 Søren Pedersen *** *** *** *** ***
M 12 Frits Søgaard *** *** *** *** ***
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Rudi Jensen 84 75 159 3 15
P 2 Åge Poulsen *** *** *** *** ***
P 3 Tommy Henningsen *** *** *** *** ***
P 4 Gert Petersen *** *** *** *** ***
P 5 Lars Lasson   (s) 98 55 153 2 17
P 6 Per Lorentsen *** *** *** *** ***
P 7 Mats Skaped   (s) 56 28 84 1 20
P 8 Rene Willumsen 145 175 320 5 13
P 9 Morten Nielsen 105 175 280 4 14
TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
T 1 Gert Svendsen *** *** *** *** ***
T 2 Peter Brandt *** *** *** *** ***
T 3 Finn Nørlem Jensen *** *** *** *** ***
T 4 Michael Rasmussen 95 45 140 5 13
T 5 Keld Svendsen *** *** *** *** ***
T 6 Rasmus Kaspersen *** *** *** *** ***
T 7 Max Hansen 43 25 68 1 20
T 8 Ken Andersen *** *** *** *** ***
T 9 Eg Westergren 71 42 113 3 15
T 10 Teddy Petersen *** *** *** *** ***
T 11 René Jensen 66 46 112 2 17
T 12 Morten Jensen *** *** *** *** ***
T 13 Christen Wilsby   (s) 50 63 113 4 14
T 14 Robert Engelund 141 175 316 7 11
T 15 Rene Sørensen 87 68 155 6 12