TOYOTA TRIAL CUP 2003. FJERDE AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
O 1  Thomas Andersen 59 80 139 1 20
O 2 Karsten Svenningsen *** *** *** *** ***
O 3 Karsten Krogh *** *** *** *** ***
O 4 Per Graversen *** *** *** *** ***
O 5 Lars Petersen *** *** *** *** ***
O 6 Michael Nielsen *** *** *** *** ***
O 7 Peter Frederiksen *** *** *** *** ***
O 8 Christian Nielsen *** *** *** *** ***
O 9 Martin Nielsen *** *** *** *** ***
O 10 Martin Hansen 74 105 179 2 17
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Claus Karm 56 23 79 2 17
S 2 Albert Oschischnig 58 22 80 3 15
S 3 Jon Mørk 62 30 92 4 14
S 4 Hans Åge Brøndum 44 15 59 1 20
S 5 Thomas frit Andersen *** *** *** *** ***
S 6 Ulf Drakenheim   (s) 64 105 169 8 10
S 7 Jonny Bisgaard 71 105 176 9 9
S 8 Bent Dall 73 175 248 10 8
S 9 Thorkild Busk Jensen  52 83 135 6 12
S 10 Jacob Malskær *** *** *** *** ***
S 11 ****** *** *** *** *** ***
S 12 Brian Sørensen *** *** *** *** ***
S 13 Lars Fjord *** *** *** *** ***
S 14 Martin Andersen *** *** *** *** ***
S 15 Andreas Ebbesen 79 57 136 7 11
S 16 Torsten Oschischnig *** *** *** *** ***
S 17 Søren Larsen 64 28 92 4 14
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Martin Nielsen 27 13 40 2 17
M 2 Brian Brohus 62 48 110 3 15
M 3 Mikael Svensson  (s) 14 4 18 1 20
M 4 Kaj Søgaard *** *** *** *** ***
M 5 Thomas Larsen 81 92 173 5 13
M 6 Per Loransen *** *** *** *** ***
M 7 ******* *** *** *** *** ***
M 8 Lars Bundgaard *** *** *** *** ***
M 9 Egon Vig  *** *** *** *** ***
M 10               Ulf Drakenheim   (s) *** *** *** *** ***
M 11 Søren Pedersen 81 86 167 4 14
M 12 Frits Søgaard *** *** *** *** ***
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Rudi Jensen *** *** *** *** ***
P 2 Åge Poulsen *** *** *** *** ***
P 3 Tommy Henningsen 84 32 116 1 20
P 4 Gert Petersen *** *** *** *** ***
P5 Lars Larsson   (s) 89 72 161 2 17
P6 Per Lorentsen 102 102 204 3 15
TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
T 1 Gert Svendsen 54 43 97 4 14
T 2 Peter Brandt *** *** *** *** ***
T 3 Finn Nørlem Jensen *** *** *** *** ***
T 4 Michael Rasmussen 53 56 109 6 12
T 5 Keld Svendsen *** *** *** *** ***
T 6 Rasmus Kaspersen 60 43 103 5 13
T 7 Max Hansen 41 15 56 1 20
T 8 Ken Andersen *** *** *** *** ***
T 9 Eg Westergren 50 22 72 2 17
T 10 Teddy Petersen 69 64 133 7 11
T 11 René Jensen 59 38 97 3 15
T 12 Morten Jensen 86 83 169 8 10