TOYOTA TRIAL CUP 2003. ANDEN AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
O 1  Thomas Andersen *** *** *** *** ***
O 2 Martin Svenningsen 67 47 114 5 13
O 3 Karsten Krogh 50 25 75 3 15
O 4 Per Graversen 33 19 52 2 17
O 5 Lars Petersen *** *** *** *** ***
O 6 Michael Nielsen 135 175 310 6 12
O 7 Peter Frederiksen 25 23 48 1 20
O 8 Christian Nielsen 65 42 107 4 14
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Claus Karm 65 55 120 3 15
S 2 Albert Oschischnig 114 175 289 6 12
S 3 Jon Mørk 71 71 142 4 14
S 4 Hans Åge Brøndum 70 38 108 2 17
S 5 Thomas frit Andersen *** *** *** *** ***
S 6 Ulf Drakenheim   (s) *** *** *** *** ***
S 7 Jonny Bisgaard 109 175 284 5 13
S 8 Bent Dall *** *** *** *** ***
S 9 Thorkild Busk Jensen  53 30 83 1 20
S 10 Jacob Malskær 175 175 350 8 10
S 11 ****** *** *** *** *** ***
S 12 Brian Sørensen 175 175 350 8 10
S 13 Lars Fjord 175 175 350 8 10
S 14 Martin Andersen 125 175 300 7 11
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Martin Nielsen 68 65 133 2 17
M 2 Brian Brohus 68 68 136 3 15
M 3 Mikael Svensson  (s) 42 42 84 1 20
M 4 Kaj Søgaard 135 175 310 7 11
M 5 Thomas Larsen 99 92 191 5 13
M 6 Per Loransen *** *** *** *** ***
M 7 ******* *** *** *** *** ***
M 8 Lars Bundgaard 102 175 277 6 12
M 9 Egon Vig  154 175 329 8 10
M 10 Ulf Drakenheim   (s) 91 45 136 4 14
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Rudi Jensen 91 99 190 1 20
P 2 Åge Poulsen 105 105 210 3 15
P 3 Tommy Henningsen 102 105 207 2 17
P 4 Gert Petersen *** *** *** *** ***
TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
T 1 Gert Svendsen 73 51 124 3 15
T 2 Peter Brandt *** *** *** *** ***
T 3 Finn Nørlem Jensen 26 23 49 1 20
T 4 Michael Rasmussen 77 54 131 4 14
T 5 Keld Svendsen *** *** *** *** ***
T 6 Rasmus Kaspersen 91 92 183 5 13
T 7 Max Hansen 48 27 75 2 17
T 8 Ken Andersen *** *** *** *** ***