TOYOTA TRIAL CUP 2003. FØRSTE AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
O 1  Thomas Andersen 14 4 18 2 17
O 2 Karsten Svenningsen 39 37 76 5 13
O 3 Karsten Krogh 25 8 33 3 15
O 4 Per Graversen 13 4 17 1 20
O 5 Lars Petersen 27 36 63 4 14
O 6 Michael Nielsen 57 32 89 6 12
STANDARD KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
S 1 Claus Karm 47 27 74 6 12
S 2 Albert Oschischnig 57 34 91 8 10
S 3 Jon Mørk 48 32 80 7 11
S 4 Hans Åge Brøndum 50 20 70 5 13
S 5 Thomas frit Andersen 69 37 106 9 9
S 6 Ulf Drakenheim   (s) 26 16 42 1 20
S 7 Jonny Bisgaard 29 18 47 2 17
S 8 Bent Dall 40 20 60 4 14
S 9 Thorkild Busk Jensen  29 19 48 3 15
MODIFICERET KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
M 1 Martin Nielsen 39 10 49 2 17
M 2 Brian Brohus 65 45 110 3 15
M 3 Mikael Svensson  (s) 28 18 46 1 20
M 4 Kaj Søgaard 84 175 259 7 11
M 5 Thomas Larsen 99 175 274 8 10
M 6 Per Loransen 102 102 204 5 13
M 7 ******* *** *** *** *** ***
M 8 Lars Bundgaard 83 175 258 6 12
M 9 Egon Vig  97 69 166 4 14
PROTOTYPE KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
P 1 Rudi Jensen 57 49 106 1 20
P 2 Åge Poulsen 76 94 170 3 15
P 3 Tommy Henningsen 83 27 110 2 17
P 4 Gert Petersen 155 175 330 4 14
TUNG KLASSEN
Start NR. Førens navn. 1 omgang. 2 omgang.  Total. Placering. Point.
T 1 Gert Svendsen 35 17 52 2 17
T 2 Peter Brandt 155 175 330 8 10
T 3 Finn Nørlem Jensen 27 10 37 1 20
T 4 Michael Rasmussen 55 36 91 4 14
T 5 Keld Svendsen 64 46 110 6 12
T 6 Rasmus Kaspersen 63 36 99 5 13
T 7 Max Hansen 30 35 65 3 15
T 8 Ken Andersen 72 175 247 7 11