TOYOTA TRIAL CUP 3. AFDELING 2002
ORIGINAL
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
O 1 Claus Karm 0 2 2 1 20
O 2 Finn Gjerding 2 2 4 2 17
O 3 Karsten Krogh 10 2 12 3 15
O 4 Ken Vang 118 19 137 5 13
O 5 Tommy Østergård 51 37 88 4 14
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
S 1 Peter Bekke xxx xxx xxx xxx xxx
S 2 Peter Brandt 75 315 390 9 9
S 3 Adalbert Oschischnig 37 42 79 3 15
S 4 Lars Larsen 79 22 101 6 12
S 5 Mikkel Kristiansen 54 58 112 7 11
S 6 Mogens Kristiansen 12 3 15 1 20
S 7 Eik Holmstrøm xxx xxx xxx xxx xxx
S 8 Hans Åge Brøndum 66 56 122 8 10
S 9 Torben Olsen 16 14 30 2 17
S 10 Thorkil Busk Jensen 59 37 96 5 13
S 11 Palle Busk Jensen 59 28 87 4 14
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
M 1 Martin Nielsen xxx xxx xxx xxx xxx
M 2 Mikael Svensson    s 149 315 464 5 13
M 3 Bo Stenman          s xxx xxx xxx xxx xxx
M 4 Torben Sørensen xxx xxx xxx xxx xxx
M 5 Kurt Sørensen 214 180 394 4 14
M 6 Mikael Larsson      s xxx xxx xxx xxx xxx
M 7 Ulf Drakenheim      s 149 58 207 2 17
M 8 Egon Vig 177 127 304 3 15
M 9 Magnus Sveinsson xxx xxx xxx xxx xxx
M 10 Thomas Larsen xxx xxx xxx xxx xxx
M 11 Brian Brohus 165 40 205 1 20
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
P 1 Per Larsson          s xxx xxx xxx xxx xxx
P 2 Torbjørn Nilsson    s xxx xxx xxx xxx xxx
P 3 Mats Skarped       s xxx xxx xxx xxx xxx
P 4 Rolf Bengtsson     s xxx xxx xxx xxx xxx
P 5 Tommy Henningsen 183 163 346 1 20
P 6 Rudi Jensen 182 265 447 2 17
P 7 Michael Lundgren xxx xxx xxx xxx xxx
P 8 Jonny Jensen xxx xxx xxx xxx xxx
P 9 Søren Jepsen (Buller) 186 315 501 3 15