TOYOTA TRIAL CUP 2. AFDELING 2002
ORIGINAL
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
O 1 Claus Karm 75 62 137 1 20
O 2 Finn Gjerding 85 62 147 2 17
STANDARD
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
S 1 Peter Bekke 123 25 148 5 13
S 2 Peter Brandt 139 69 208 6 12
S 3 Adalbert Oschischnig 72 58 130 3 15
S 4 Lars Larsen 77 55 132 4 14
S 5 Mikkel Kristiansen xxx xxx xxx xxx xxx
S 6 Mogens Kristiansen 32 22 54 1 20
S 7 Eik Holmstrøm 69 24 93 2 17
MODIFICERET
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
M 1 Martin Nielsen 84 20 104 2 17
M 2 Mikael Svensson    s 271 315 586 10 8
M 3 Bo Stenman          s 270 315 585 9 9
M 4 Torben Sørensen 205 315 520 8 10
M 5 Kurt Sørensen 207 148 355 5 13
M 6 Mikael Larsson      s 53 12 65 1 20
M 7 Ulf Drakenheim      s 86 135 221 3 15
M 8 Egon Vig 159 315 474 7 11
M 9 Magnus Sveinsson 135 146 281 4 14
M 10 Thomas Larsen 212 171 383 6 12
PROTOTYPE
Start nr.  Førens navn 1 omgang 2 omgang Total Placering Point
P 1 Per Larsson          s 26 41 67 1 20
P 2 Torbjørn Nilsson    s 101 43 144 3 15
P 3 Mats Skarped       s 59 67 126 2 17
P 4 Rolf Bengtsson     s 90 315 405 6 12
P 5 Tommy Henningsen 150 127 277 4 14
P 6 Rudi Jensen 285 315 600 7 11
P 7 Michael Lundgren xxx xxx xxx xxx xxx
P 8 Jonny Jensen 213 148 361 5 13