TOYOTA TRIAL CUP 2001. FEMTE  AFDELING  ( FYN )
ORIGINAL KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
O 1 Klaus Karm 53 12 6 71 1 20
O 2 Eik Holmstrøm 57 14 15 86 2 17
O 3 Finn Nygård 78 76 45 199 4 14
O 4 Thomas Andersen  *** *** *** *** *** ***
O 5 Tommy Østergaard *** *** *** *** *** ***
O 6 Jacob Nielsen *** *** *** *** *** ***
O 7 Hans Åge Brøndum *** *** *** *** *** ***
O 8 Karsten Krogh *** *** *** *** *** ***
O 9 Brian Sørensen 39 70 39 148 3 15
O 10 Lars Fjord 92 76 76 244 5 13
STANDARD KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
S 1 Martin Nielsen 15 10 12 37 1 20
S 2 Bent Dall *** *** *** *** *** ***
S 3 Karsten Hansen *** *** *** *** *** ***
S 4 Stefan Nielsen *** *** *** *** *** ***
S 5 Jesper Fransen *** *** *** *** *** ***
S 6 Keld Svendsen *** *** *** *** *** ***
S 7 Mona Jønsson    ( s ) *** *** *** *** *** ***
S 8 Klaus Olin *** *** *** *** *** ***
S 9 Mogens Kristiansen 65 19 16 100 3 15
S 10 Per Bertelsen *** *** *** *** *** ***
S 11 Gert Svendsen 80 53 14 147 6 12
S 12 Per Jørgensen *** *** *** *** *** ***
S 13 Brian Amstrup *** *** *** *** *** ***
S 14 Lars Larsen *** *** *** *** *** ***
S 15 Torben Olsen 47 47 14 108 5 13
S 16 Per Graversen *** *** *** *** *** ***
S 17 Erik Andersen *** *** *** *** *** ***
S 18 Søren Thomsen *** *** *** *** *** ***
S 19 Kaj Søgaard *** *** *** *** *** ***
S 20 Thorkild Busk Jensen 59 18 14 91 2 17
S 21 Preben Olsen 128 164 225 517 7 11
S 22 Morten Harbo 64 16 23 103 4 14
MODIFICERET KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
M 1 Gert Svendsen *** *** *** *** *** ***  
M 2 Michael Lundgren 34 16 11 61 2 17
M 3 Kurt Sørensen 215 225 225 665 11 7
M 4 Magnus Sveinsson 22 8 4 34 1 20
M 5 Thomas Larsen *** *** *** *** *** ***
M 6 Mikael Larsson   ( s ) *** *** *** *** *** ***
M 7 Egon Vig 82 42 14 138 5 13
M 8 Martin Semberlund *** *** *** *** *** ***
M 9 Brian Brohus 86 43 8 137 4 14
M 10 Michael Nielsen *** *** *** *** *** ***
M 11 Jacob Malskær *** *** *** *** *** ***
 M 12 Per Andersen 78 21 47 146 7 11
M 13 Naja Olesen *** *** *** *** *** ***
M 14 Lars Madsen 102 172 225 499 10 8
M 15 Henrik Nielsen 122 75 94 291 9 9
M 16 Flemming Jørgensen 34 32 41 107 3 15
M 17 Søren Pedersen 149 82 36 267 8 10
M 18 Frits Søgård 65 34 43 142 6 12
PROTOTYPE KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
P 1 Brian Madsen *** *** *** *** *** ***
P 2 Åge Poulsen *** *** *** *** *** ***
P 3 Rolf Bengtsson  ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 4 Mats Skarped    ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 5 Rudi Jensen 39 44 19 102 1 20
P 6 Tommy Henningsen 124 58 225 407 5 13
P 7 Steen Talbro 108 225 225 558 7 11
P 8 Krestian R Nielsen *** *** *** *** *** ***
P 9 Søren Jepsen 102 135 225 462 6 12
P 10 Ivan Henningsen 130 75 55 260 4 14
P 11 Søren Mortensen 118 57 26 201 2 17
P 12 Teddy Petersen 97 82 63 242 3 15