TOYOTA TRIAL CUP 2001. FJERDE AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
O 1 Klaus Karm *** *** *** *** *** ***
O 2 Eik Holmstrøm 4 6 5 15 1 20
O 3 Finn Nygård *** *** *** *** *** ***
O 4 Thomas Andersen  10 10 6 26 2 17
O 5 Tommy Østergaard 43 225 225 493 3 15
O 6 Jacob Nielsen *** *** *** *** *** ***
O 7 Hans Åge Brøndum *** *** *** *** *** ***
O 8 Karsten Krogh *** *** *** *** *** ***
STANDART KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
S 1 Martin Nielsen 14 10 12 36 1 20
S 2 Bent Dall *** *** *** *** *** ***
S 3 Karsten Hansen *** *** *** *** *** ***
S 4 Stefan Nielsen *** *** *** *** *** ***
S 5 Jesper Fransen *** *** *** *** *** ***
S 6 Keld Svendsen *** *** *** *** *** ***
S 7 Mona Jønsson    ( s ) *** *** *** *** *** ***
S 8 Klaus Olin *** *** *** *** *** ***
S 9 Mogens Kristiansen 24 8 10 42 2 17
S 10 Per Bertelsen *** *** *** *** *** ***
S 11 Gert Svendsen 53 35 10 98 6 12
S 12 Per Jørgensen *** *** *** *** *** ***
S 13 Brian Amstrup *** *** *** *** *** ***
S 14 Lars Larsen 63 47 30 140 7 11
S 15 Torben Olsen 24 12 16 52 4 14
S 16 Per Graversen 39 10 41 90 5 13
S 17 Erik Andersen *** *** *** *** *** ***
S 18 Søren Thomsen *** *** *** *** *** ***
S 19 Kaj Søgaard *** *** *** *** *** ***
S 20 Thorkild Busk Jensen 22 8 16 46 3 15
MODIFICERET KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
M 1 Gert Svendsen *** *** *** *** *** ***
M 2 Michael Lundgren 215 225 225 665 6 12
M 3 Kurt Sørensen 74 84 83 241 3 15
M 4 Magnus Svensson 24 22 20 66 1 20
M 5 Thomas Larsen *** *** *** *** *** ***
M 6 Mikael Larsson   ( s ) *** *** *** *** *** ***
M 7 Egon Vig 71 55 53 179 2 17
M 8 Martin Semberlund 52 53 175 280 4 14
M 9 Brian Brohus *** *** *** *** *** ***
M 10 Michael Nielsen *** *** *** *** *** ***
M 11 Jacob Malskær *** *** *** *** *** ***
 M 12 Per Andersen 119 90 175 384 5 13
M 13 Naja Olesen *** *** *** *** *** ***
PROTOTYPE KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
P 1 Brian Madsen *** *** *** *** *** ***
P 2 Åge Poulsen *** *** *** *** *** ***
P 3 Rolf Bengtsson  ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 4 Mats Skarped    ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 5 Rudi Jensen 105 56 114 275 1 20
P 6 Tommy Henningsen 134 215 225 574 2 17
P 7 Steen Talbro *** *** *** *** *** ***
P 8 Krestian R Nielsen *** *** *** *** *** ***