TOYOTA TRIAL CUP 2001. TREDIE AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
O 1 Klaus Karm   ***   ***  *** *** *** ***
O 2 Eik Holmstrøm 114 117 76 307 2 17
O 3 Finn Nygård   *** *** *** *** *** ***
O 4 Thomas Andersen  119 109 72 300 1 20
O 5 Tommy Østergaard 175 215 225 615 6 12
O 6 Jacob Nielsen 147 152 225 524 4 14
O 7 Hans Åge Brøndum 175 142 84 401 3 15
O 8 Karsten Krogh 179 172 225 576 5 13
STANDART KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
S 1 Martin Nielsen 47 6 8 61 1 20
S 2 Bent Dall *** *** *** *** *** ***
S 3 Karsten Hansen *** *** *** *** *** ***
S 4 Stefan Nielsen *** *** *** *** *** ***
S 5 Jesper Fransen *** *** *** *** *** ***
S 6 Keld Svendsen *** *** *** *** *** ***
S 7 Mona Jønsson    ( s ) *** *** *** *** *** ***
S 8 Klaus Olin *** *** *** *** *** ***
S 9 Mogens Kristiansen 70 20 8 98 2 17
S 10 Per Bertelsen *** *** *** *** *** ***
S 11 Gert Svendsen 125 80 225 430 8 10
S 12 Per Jørgensen *** *** *** *** *** ***
S 13 Brian Amstrup *** *** *** *** *** ***
S 14 Lars Larsen 129 53 78 260 7 11
S 15 Torben Olsen 80 20 12 112 3 15
S 16 Per Graversen 115 65 28 208 5 13
S 17 Erik Andersen 137 51 53 241 6 12
S 18 Søren Thomsen 175 175 126 476 10 8
S 19 Kaj Søgaard 142 100 225 467 9 9
S 20 Thorkild Busk Jensen 108 10 39 157 4 14
MODIFICERET KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
M 1 Gert Svendsen  ***  ***  ***  ***  ***  ***
M 2 Michael Lundgren 91 59 58 208 1 20
M 3 Kurt Sørensen 144 124 106 374 5 13
M 4 Magnus Svensson 88 77 59 224 2 17
M 5 Thomas Larsen  *** ***  ***  ***  ***  ***
M 6 Mikael Larsson   ( s ) *** *** *** *** *** ***
M 7 Egon Vig 132 95 91 318 4 14
M 8 Martin Semberlund 92 78 78 248 3 15
M 9 Brian Brohus 121 225 225 571 8 10
M 10 Michael Nielsen 180 141 175 496 7 11
 M 11 Jacob Malskær 174 225 225 624 9 9
M 12 Per Andersen 175 146 74 395 6 12
M 13 Naja Olesen 215 225 225 665 10 8
PROTOTYPE KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
P 1 Brian Madsen *** *** *** *** *** ***
P 2 Åge Poulsen *** *** *** *** *** ***
P 3 Rolf Bengtsson  ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 4 Mats Skarped    ( s ) *** *** *** *** *** ***
P 5 Rudi Jensen 84 188 225 497 2 17
P 6 Tommy Henningsen 143 148 109 400 1 20
P 7 Steen Talbro *** *** *** *** *** ***
P 8 Krestian R Nielsen 195 225 225 645 3 15