TOYOTA TRIAL CUP 2001. ANDEN AFDELING
ORIGINAL KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
O 1 Klaus Karm 82 49 39 170 2 17
O 2 Eik Holmstrøm 59 12 16 87 1 20
O 3 Finn Nygård 175 225 225 625 3 15
STANDART KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
S 1 Martin Nielsen 18 12 12 42 1 20
S 2 Bent Dall *** *** *** *** *** ***
S 3 Karsten Hansen 53 45 6 104 3 15
S 4 Stefan Nielsen 72 39 175 286 6 12
S 5 Jesper Fransen 107 61 10 178 5 13
S 6 Keld Svendsen *** *** *** *** *** ***
S 7 Mona Jønsson    ( s ) *** *** *** *** *** ***
S 8 Klaus Olin *** *** *** *** *** ***
S 9 Mogens Kristiansen *** *** *** *** *** ***
S 10 Per Bertelsen 42 18 28 88 2 17
S 11 Gert Svendsen 148 123 117 388 7 11
S 12 Per Jørgensen 160 94 225 479 8 10
S 13 Brian Amstrup 153 126 225 504 9 9
S 14 Lars Larsen 60 36 45 141 4 14
MODIFICERET KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
M 1 Gert Svendsen *** *** *** *** *** ***
M 2 Michael Lundgren 102 43 28 173 1 20
M 3 Kurt Sørensen 205 225 225 655 4 14
M 4 Magnus Svensson *** *** *** *** *** ***
M 5 Thomas Larsen *** *** *** *** *** ***
M 6 Mikael Larsson   ( s ) *** *** *** *** *** ***
M 7 Egon Vig 175 156 98 429 3 15
M 8 Martin Semberlund 108 67 26 201 2 17
PROTOTYPE KLASSEN
Start nr. FØRENS NAVN 1 omgang 2 omgang 3 omgang Total Placering Point
P 1 Brian Madsen *** *** *** *** *** ***
P 2 Åge Poulsen 175 175 175 525 5 13
P 3 Rolf Bengtsson  ( s ) 170 225 225 620 6 uden for 12
P 4 Mats Skarped    ( s ) 114 73 75 262 2 uden for 17
P 5 Rudi Jensen 120 73 37 230 1 20
P 6 Tommy Henningsen 175 98 66 339 3 15
P 7 Steen Talbro 158 100 81 339 4 14