Unlimited Regler 2016. Update 2017

UR 1. Hold
Et Hold består af 1 bil, samt højest 2 personer. Der må medbringes det antal personer i bilen der er sæder og seler til, men kun holdets 2 tilmeldte personer må betjene bil og tilhørende grej.
Der må ikke modtages hjælp udefra, det er dog tilladt modtage hjælp fra andre hold.

UR 2. Sikkerhed
Der skal benyttes hjelm og seler i køretøjerne. Det er anbefalelsesværdigt ydermere at medbringe handsker til brug ved arbejde med spil. Der skal forefindes en 2 kg ildslukker i hvert køretøj. Grej i/på køretøjerne skal være forsvarligt fastgjort under kørsel på banerne, f.eks. jordanker, sjækler stropper, sandstiger, osv.

UR 3. Tilladte køretøjer 
For at deltage i et arrangement, skal køretøjet være forsynet med 2 aksler, med træk på begge aksler, min. egenvægt 800 kg og max. faktiske vægt 3500 kg. Køretøjet skal enten være godkendt og forsikret til kørsel på offentlig vej, eller være godkendt og forsikret af Toyota 4wd Club Danmark (vognbog SKAL medbringes). Man kan ikke deltage med atv-, utv-, cross-, lastbillignende køretøjer. Der vil blive afholdt teknisk kontrol umiddelbart før hvert løb, for alle deltagende køretøjer.

UR 4. Baner
Banen er udformet som en rundbane hvor der kan forekomme en eller flere poster/opgaver undervejs.
Der vil være lette og svære poster/opgaver, hvor der giver forskellige point
Banen har en start og slutport som skal passeres inden der kan påbegyndes en ny omgang. 
Selvom banen er en rundbane er det ikke ensbetydende med at der er minebånd hele vejen. Der kan i stedet være markeringer banen rundt.
Banens forløb skal følges og der ved poster/opgaver køres i deres nummer rækkerfølge.
Port bredden skal mindst være 2,60m. Det lette Spor ved en post/opgave skal udformes sådan dette er muligt at køer med en gadebil uden spil. Det svære spor må derimod godt være udformet sådan at man skal bruge det grej man kan have med.

UR 5. Pointberegning
Der gives point pr gennemført omgang og post/opgave. Løbsholder fastsætter point vurderet ud fra banens og postens/opgavens sværhedsgrad.
Ved nedkørt pinde/minebånd er posten/opgaven ikke gennemført = 0 Point. 
Det er holdets ansvar at official har registreret point ved gennemførelse af post/opgave.

UR 6. Cup-mester
For at komme i betragtning som mester af Unlimited-cuppen, skal holdet have deltaget i alle årets afdelinger ”minus én”, samt finalen, og være medlem af Toyota klub 4wd dk.
Der skal min være 3 afdelinger før det betragtes som en Cup.

UR 7. Beregning Cup-mester
Cup-mestrene findes ud fra årets placeringer, i de som minimum krævede afdelinger, for at komme i betragtning – Eks: er der 5 afdelinger regnes der ud fra 4, og er der 4 afdelinger regnes der ud fra 3 etc. Placeringerne omregnes i point efter følgende: 1.plads = 20point, 2.plads = 17point, 3.plads = 15point. Herefter tildeles 14, 13, 12, 11, etc. point. Ved lighed mellem hold, afgøre de individuelle point, placering af cuppens finaleresultat.

UR 8. Protest/klage
En protest skal indgives til løbsledelsen senest en time efter løbets afholdelse. Det er så op til løbsledelsen alene at vurdere om der kan træffes en afgørelse på stedet, eller om der skal indhentes yderligere oplysninger

UR 9. Briefing
Inden afvikling af løbet afholdes der en briefing for holdene samt officials. Denne briefing ledes af løbsledelsen, eller en af denne udpegede person. Følgende bør omhandles til briefing:
- Opråb af hold
- Præsentation af officials
- Sikkerhedsbestemmelser
- Startrækkefølge og -tider
- Evt. ændringer i dagen program

UR 9. Startnummer
Hvert hold bliver tildelt et startnummer som anbringes efter løbsholders anvisninger.


04/2016 – 04/2017