TOYOTA 4WD TRIAL CUP 2006  POINT LISTE
STANDART
NR: NAVN  1 AFD 2 AFD 3 AFD 4 AFD 5 AFD
S 1 Klaus Karm 14 17 ## ##  
S 2 Brøderne Svinningsen 15 20 20 15  
S 3 Thomas Andersen 17 15 ## ##  
S 4 Mogens Kristiansen 20   15 20  
S 5 Per Lorenzen     13 13  
S 6 Mads Lennø     11 ##  
S 7 Kristian Hansen     12 ##  
S 8 Ulf Drakenheim  (S)     17 14  
S 9 Peter Frederiksen     14 17  
MODIFICERET
NR: NAVN  1 AFD 2 AFD 3 AFD 4 AFD 5 AFD
M 1 Jan Terje Solli  ( N ) 20 17 ## ##  
M 2 Martin Nielsen 14 20 20 20  
M 3 Rene´s auto 17 14 ## ##  
M 4 Katrin Feiler   15 15 ## ##  
M 5 Brian Thomsen     17 ##  
KORT TUNG - SHORT LIGHT TRUCK
NR: NAVN  1 AFD 2 AFD 3 AFD 4 AFD 5 AFD
K 1 Eik Holmstrøm 19 20 ## ##  
K 2 Rene Jensen 20 17 ## ##  
K 3 Michael Kurlink 11 13 6 10  
K 4 Ronni Bæk 12 11 14 7  
K 5 Jonny Bisgaard 15 14 20 17  
K 6 Charlotte Mouridsen 13 12 11 12  
K 7 Mads Sørensen 7 15 ## ##  
K 8 Lars Larsen 9   ## ##  
K 9 Gert Svendsen 10   12 ##  
K 10 Rune Kjær 8   13 15  
K 11 John Knudsen 14   17 9  
K12 Torben Jensen     8 11  
K 13 Jan Winther     8 ##  
K 14 Thorkild Busk Jensen     15 20  
K 15 Jan Veggerbro     4 ##  
K 16 Søren Pedersen     9 13  
K 17 Allan Øgendal     10 ##  
K 18 Kim Harbøll     5 ##  
K 19 Torben Randa       14  
K 20 Mads Sørensen       8  
LANG TUNG - LIGHT TRUCK
NR: NAVN  1 AFD 2 AFD 3 AFD 4 AFD 5 AFD
L 1 Ronni Therkelsen 14 14 17 17  
L 2 Henrik Chr påskehare  20 17 ## ##  
L 3 Morten Blohm 15 13 ## ##  
L 4 Søren Hansen 17 20 20 20  
L 5 Mikael Skjaeg 12 15 13 ##  
L 6 Thomas Larsen 13   ## ##  
L 7 Ken Andersen     15 15  
L 8 Per Nielsen     14 ##  
PROTO TYPE
NR: NAVN  1 AFD 2 AFD 3 AFD 4 AFD 5 AFD
P 1 Henning Lillie     17 17  
P 2 Sven Falck  ( S )     20 20