TOYOTA 4WD TRIAL CUP 2006  4. AFDELING Thy
STANDART
NR: NAVN  1 OMG.  2 OMG. TOTAL PLACERING POINT
S 1 Klaus Karm ## ## ## ## ##
S 2 Brøderne Svinningsen 23 4 27 3 15
S 3 Thomas Andersen ## ## ## ## ##
S 4 Mogens Kristiansen 7 4 11 1 20
S 5 Per Lorenzen 89 41 130 5 13
S 6 Mads Lennø ## ## ## ## ##
S 7 Kristian Hansen ## ## ## ## ##
S 8 Ulf Drakenheim  (S) 30 6 36 4 14
S 9 Peter Frederiksen 17 2 19 2 17
MODIFICERET
NR: NAVN  1 OMG.  2 OMG. TOTAL PLACERING POINT
M 1 Jan Terje Solli  ( N ) ## ## ## ## ##
M 2 Martin Nielsen 39 12 51 1 20
M 3 Rene´s auto ## ## ## ## ##
M 4 Katrin Feiler   ## ## ## ## ##
M 5 Brian Thomsen ## ## ## ## ##
KORT TUNG - SHORT LIGHT TRUCK
NR: NAVN  1 OMG.  2 OMG. TOTAL PLACERING POINT
K 1 Eik Holmstrøm ## ## ## ## ##
K 2 Rene Jensen ## ## ## ## ##
K 3 Michael Kurlink 61 175 236 8 10
K 4 Ronni Bæk 152 175 327 11 7
K 5 Jonny Bisgaard 27 8 35 2 17
K 6 Charlotte Mouridsen 55 33 88 6 12
K 7 Mads Sørensen ## ## ## ## ##
K 8 Lars Larsen ## ## ## ## ##
K 9 Gert Svendsen ## ## ## ## ##
K 10 Rune Kjær 48 34 82 3 15
K 11 John Knudsen 102 175 277 9 9
K12 Torben Jensen 44 90 134 7 11
K 13 Jan Winther ## ## ## ## ##
K 14 Thorkild Busk Jensen 12 13 25 1 20
K 15 Jan Veggerbro ## ## ## ## ##
K 16 Søren Pedersen 49 37 86 5 13
K 17 Allan Øgendal ## ## ## ## ##
K 18 Kim Harbøll ## ## ## ## ##
K 19 Torben Randa 51 33 84 4 14
K 20 Mads Sørensen 125 175 300 10 8
LANG TUNG - LIGHT TRUCK
NR: NAVN  1 OMG.  2 OMG. TOTAL PLACERING POINT
L 1 Ronni Therkelsen 33 45 78 2 17
L 2 Henrik Chr påskehare  ## ## ## ## ##
L 3 Morten Blohm ## ## ## ## ##
L 4 Søren Hansen 22 27 49 1 20
L 5 Mikael Skjaeg ## ## ## ## ##
L 6 Thomas Larsen ## ## ## ## ##
L 7 Ken Andersen 66 155 221 3 15
L 8 Per Nielsen ## ## ## ## ##
PROTO TYPE
NR: NAVN  1 OMG.  2 OMG. TOTAL PLACERING POINT
P 1 Henning Lillie 97 94 191 2 17
P 2 Sven Falck  ( S ) 25 5 30 1 20